Gemeenschapsavond met deken Dautzenberg

Op het seminarie ontvangen we dikwijls mensen die met de seminariegemeemschap in gesprek gaan over hun werk in ons bisdom. Op zondag 5 maart mochten we John Dautzenberg, pastoor van de Sint Servaasbasiliek en deken van Maastricht, verwelkomen.

Het thema van het gesprek dat de Maastrichtse deken voerde met de seminariegemeenschap was 'de uitdagingen van de pastoraal in onze huidige samenleving'. In een geanimeerd, warm en gezellig gesprek sprak deken Dautzenberg over hoe het nu eigenlijk is om pastoor te zijn in de tijd waarin we nu leven en de uitdagingen die daarbij komen kijken. De deken vertelde over zijn eigen weg naar het priesterschap, zijn eerste jaren als kapelaan in Geleen, daarna als pastoor in Tegelen en nu als deken van Maastricht. Aan de hand van meerdere anekdotes vertelde hij over hoe hij altijd de weg naar het gesprek met de mensen tracht te zoeken.

Zo heeft hij bijvoorbeeld het pleintje voor zijn dekenij, dat als parkeerplaats werd gebruikt, om laten bouwen tot 'De tuin van Barmhartigheid', een stadstuintje in hartje Maastricht, die voor iedereen toegankelijk is als rustpunt in de drukke stad. Duidelijk kwam de herderlijke en liefdevolle houding van de deken naar voren toen hij sprak over hoe hij altijd met een open houding zoekt naar een dialoog. Ook benadrukte hij dat het van wezenlijk belang is dat de mensen die aan een priester zijn toevertrouwd, het gevoel krijgen dat hun pastoor of kapelaan een oprechte interesse in ze toont en dat ze zich werkelijk gehoord voelen. Hoewel het 'priester zijn' in deze tijd lang niet altijd gemakkelijk is, toch kan hij zich altijd gesteund weten door het feit dat hij door Christus wordt gedragen in zijn werk. 

Wij als seminariegemeenschap zijn deken Dautzenberg zeer dankbaar dat hij voor ons tijd wilde vrijmaken om met ons te spreken en we bidden ervoor dat zijn belangrijke werk als priester altijd vruchtbaar mag zijn voor de mensen die aan hem zijn toevertrouwd. 

Tekst: JdM