Gemeenschapsavond

Regelmatig worden er mensen uitgenodigd door de seminariegemeenschap om wat te vertellen over belangrijke onderwerpen uit de bisdom- en parochierealiteit. Ditmaal vertelde pastoor Harry Notermans over zijn werk als aalmoezenier van sociale werken. Hij vervult deze taak sinds mei, en met veel enthousiasme verduidelijkte hij het belang van de caritas voor de Kerk.

De seminaristen waren een aandachtig gehoor voor de 'buurtpastoor' van het seminarie. Pastoor Notermans raakte nog lang niet uitgepraat over deze wezenlijke opdracht, dus we zien hem graag nog een keer terug voor een voortzetting van het gesprek.