Herfstuitstapje naar Echt en Susteren

Traditiegetrouw begint het nieuwe studiejaar van het grootseminarie met het herfstuitstapje. Dit om op ontspannen en informele wijze samen te zijn met de beide seminariegemeenschappen van ons bisdom en de seminariestaf. Voor vier nieuwe studenten was dit een mooi moment om kennis te maken met de gemeenschap.

Op vrijdag 9 september vertrokken de deelnemers om 10 uur in de ochtend per bus naar Echt om daar het Karmelitessenklooster te bezoeken waar de heilige Theresia Benedicta a Cruce, oftwel Edith Stein, van 1938 tot 1942 heeft gewoond. In de kapel van het klooster vertelde onze spirituaal dr. B. Hegge het zeer interessante levensverhaal van Edith, waarna we in het klooster de kans hadden om een speciaal aan Edith Stein gewijde kamer te bezichtigen waarin de zusters van het klooster een kleine tentoonstelling over het leven van Edith hadden ingericht met foto's en voorwerpen die ze gebruikt heeft tijdens haar leven in het klooster. Na het bezoek aan het klooster werd er een groepsfoto gemaakt en werd de kerk van Echt bezocht, waar onder andere de koormantel van Edith Stein te bezichtigen was.

Vervolgens vertrokken we per bus naar de cisterciënzer-abdij in Lilbosch, waar staflid en plaatsvervanger van de bisschop, mgr. Maessen woont. In de abdij gebruikten we de middagmaaltijd, waarna broeder Johannes ons een rondleiding gaf door enkele ruimten in de abdij waaronder de zeer fraai verbouwde abdijkerk, de sacristie en de kruisgang. Ook vertelde broeder Johannes ons over de geschiedenis en het dagelijks leven in de abdij. Na deze mooie rondleiding werden de vespers gebeden en werd de rondleiding vervolgd, ditmaal door mgr. Maessen die ons de bunker liet zien, die als schuilkelder fungeerde voor de reeds verdwenen school die bij de abdij gelegen was. Ook liet mgr. Maessen ons de landerijen en varkensboerderij van de Abdij zien die voor de inkomsten van de abdij zorgen.

Na dit bezoek begaven we ons te voet naar Susteren waar het restaurant was, waar we het diner nuttigden. Deze maaltijd was zeer goed verzorgd en viel enorm in de smaak. Als laatste activiteit van de dag bezochten we het openluctspel 'Weerlicht der Eeuwen' op het kerkplein in Susteren, onderdeel van de zeven-jaarlijkse heiligdomsvaart aldaar. Het was een mooie voorstelling, echter werkte het weer niet helemaal mee. Tegen het einde van de eerste akte begon het hard te regenen. Gelukkig konden we goed uit de voeten met de uitgedeelde poncho's.

We kunnen terugkijken op een mooi herfstuitstapje en we hopen dat dit het begin is geweest van een mooi nieuw studiejaar.