Katholieke Jongerendag

Op zaterdag 4 november vond er een katholieke jongerendag plaats in Veenendaal. Na een afwezigheid van zes jaar is dit evenement weer teruggekeerd en door de jongeren zelf georganiseerd. Ook de seminariegemeenschap was daarbij aanwezig, samen met de rector en staflid/docent Van Attekum.

Na de opening kregen twee hoofdsprekers het woord. Zij vertelde hun eigen verhaal over jong en katholiek zijn. In de centrale hal van de locatie, was de “infomarkt”. Hier stonden verschillende katholieke organisaties die iets voor jongeren aanbieden. Op de infomarkt waren de verschillende priesteropleidingen in het land ook vertegenwoordigt.  

In de middag waren er verschillende workshops, waar een divers scala aan onderwerpen langs kwamen. Van het omgaan met katholiek zijn in een seculiere wereld, tot liturgie en de katholieke identiteit. De keuze was dus reuze. Gedurende de hele dag, was er biechtgelegenheid en uitstellingvan het allerheiligste Sacrament.

Tegen het eind van de middag vierden alle aanwezigen samen de heilige eucharistie. In zijn preek sprak Mgr. Mutsaerts over een hoopvolle toekomst van de kerk in Nederland. De grote hoeveelheid jongeren - wel 600 - benadrukte dit.  Na de Mis vond een uitstekend verzorgde gezamenlijke maaltijd plaats, waarna er nog gelegenheid was om de infomarkt te bezoeken. Terwijl het inmiddels avond was geworden, was het tijd om terug te keren naar Kerkrade, terwijl we met veel voldoening terugkeken op een prachtige dag.

Tekst: JS