Leenhofbedevaart

Al tamelijk aan het begin van de maand mei, met redelijke weersvoorspellingen op zak, gingen de seminariegemeenschappen van Rolduc en Retemptoris Mater op voetbedevaart naar Leenhof. Ook in deze Mariamaand betoonden de seminaries op deze wijze hun dankbaarheid aan Maria.
 
Om 5 uur in de ochtend werd er verzameld bij het beeld van de Onbevlekte Ontvangenis bij de toegangspoort van Rolduc. Hier werd het begin van de rozenkrans gebeden. Vervolgens werd bij ieder wegkruis een tientje van de rozenkrans gebeden. Door de ongelijke verdeling van die wegkruizen, waren al drie tientjes gebeden nog voordat de groep de nieuwe randweg was overgestoken. Rond kwart over zeven kwamen we aan bij de kapel, waar de rozenkrans werd afgesloten met de litanie van Maria. In de frisse lucht, met een orkest van zangvogels, werd de Mis gevierd. Studenten en docenten nuttigden daarop het ontbijt, dat zij eerder al hadden voorbereid.

Voor de terugreis baden de seminariegemeenschappen de toewijding aan Maria. Hoewel het bewolkt was, was het uitermate goed wandelweer; het was droog, niet te koud of te warm. Door grote hoeveelheid regen die de laatste tijd gevallen is, spatte de frisheid van de natuur af.

De terugreis gebeurde overwegend met het openbaar vervoer, alhoewel een enkeling ook terugliep.   Voor eenieder was het weer een mooie ervaring, met ook de nodige gezonde fysieke inspanning.

Tekst: JS