Leenhofbedevaart

Op 23 mei 2022 werd door de seminariegemeenschappen van Rolduc en Redemptoris Mater een jarenlange traditie in ere gehouden: Op een dag in mei, de Maria-maand, maken de seminariegemeenschappen een voetbedevaart naar Leenhof. De oorsprong van deze traditie is niet helemaal duidelijk. Het zou gaan om dankbaarheid te tonen aan Maria "om een verkregen gunst".

In de vroege ochtend, om 5.00 uur, verzamelden beide seminariegemeenschappen zich bij het beeld van Maria de Onbevlekt Ontvangene, bij de poort van de Abdij Rolduc. Daar werd het eerste gedeelte van de rozenkrans gebeden, waarna de bedevaart van start ging. Vol goede moed, met veel devotie en misschien ietwat kleine oogjes vanwege het vroege uur, trokken de studenten en docenten richting Leenhof. Onderweg werd een aantal keer halt gehouden om een gedeelte van de rozenkrans te bidden. Tegen 7.30 uur kwamen de priesterstudenten aan bij de kapel van Maria te Leenhof. Voor de kapel, in de openlucht, werd vervolgens de Heilige Mis gevierd, waarna er, wederom traditiegetrouw, door de studenten en docenten werd ontbeten. We hadden erg geluk met het weer; hoewel er onweer was voorspeld, bleef het gedurende de bedevaart en de Heilige Mis droog. De bedevaart werd afgesloten met de litanie van Maria waarna de beide seminaristen voldaan huiswaarts keerden. Te voet dan wel met iets vlugger vervoer. 

We kunnen terugkijken op een zeer mooie bedevaart die voor het eerst sinds de corona-pandemie weer in de traditionele vorm plaats kon vinden. 

Tekst: JdM