Meeloopdag

Op het hoogfeest van de Heilige Willibrord (7 november), de 'Apostel van de Lage Landen' en de patroon van de Nederlandse kerkprovincie, organiseerde het seminarie een ‘meeloopdag’ voor geïnteresseerden die zich afvragen of de seminarieopleiding iets voor hen zou zijn. Maar liefst vier geïnteresseerden uit ons bisdom hadden zich aangemeld om een dag mee te draaien met een collegedag op het seminarie.

In de ochtend werden onze gasten ontvangen door de rector, waarna er kennisgemaakt werd met de seminariegemeenschap. Vervolgens konden zij een tweetal colleges van het curriculum, nl. inleiding tot de priesterlijke spiritualiteit en inleiding in het Nieuwe Testament, bijwonen. Na de ochtendcolleges werd gezamenlijk de middagmaaltijd gebruikt en vervolgens werden de gasten rondgeleid door een aantal seminaristen van Rolduc, door de seminarievleugel en de mooiste plekken van het abdijcomplex van Rolduc.

Doorheen de dag was er voor de gasten de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de seminaristen en om eventuele vragen te stellen. In de late namiddag werd een Heilig Uur gehouden waarin de Vespers van het Hoogfeest van de Heilige Willibrord plechtig werden gezongen en er een tijd van stille aanbidding was van het Allerheiligst Sacrament. De meeloopdag werd afgesloten met de avondmaaltijd.

We zijn God dankbaar dat deze dag voor zowel de geïnteresseerden als voor de seminariegemeenschap een erg positieve ervaring is geweest en we bidden dat God, op voorspraak van de Heilige Willibrordus, vele jongemannen de moed mag geven te antwoorden op Zijn roepstem.

Tekst: JdM