Neomistenfeest

Op donderdag 8 juni, de eigenlijke feestdag van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, mochten we op het Grootseminarie Rolduc maar liefst acht neomisten verwelkomen, die in de afgelopen maanden tot priester zijn gewijd om in ons bisdom te gaan werken.

Op deze feestelijke dag werd plechtig de Eucharistie gevierd door de neomisten (Sabin Joseph, Vincent Kumar, Joy Antony Raju, Rohit Vincent, Jijomon Oonattu Joy, Vijay Pratap Nallipogu, die in de afgelopen maanden in hun thuisbisdommen in India tot priester werden gewijd en bovendien José Eduardo Hoyos en Andy Garcia, die op 3 juni jl. in Roermond door mgr. Smeets werden gewijd). Dit deden ze samen met de seminariestaf van Rolduc en de vice-rector van Redemptoris Mater. Naast de studenten van Rolduc en Redemptoris Mater, waren ook de medewerkers en vrijwilligers van Rolduc en de persoonlijke gasten van de neomisten aanwezig. Na de Heilige Mis werd de neomistenzegen gegeven aan de aanwezigen, waarna in de recreatiezaal koffie en vlaai klaarstonden om het neomistenfeest verder voort te zetten.
Tijdens de receptie in de recreatiezaal richtte rector Hendriks zich in een afscheidswoord tot de neomisten en refereerde naar de preek die tijdens de Heilige Mis werd uitgesproken door Andy Garcia, en sprak over de dankbaarheid en de vreugde die het priesterschap met zich meebrengt. Vervolgens werd door studieprefect Rohling aan de neomisten hun diploma van de Universiteit van Lateranen, en het getuigschrift, dat ze met goed gevolg hun opleiding aan het Grootseminarie hebben afgerond, uitgereikt. Enkele van de neomisten richtten nog een dankwoord aan de aanwezigen, waarna op informele wijze met elkaar werd gesproken over de eerste belevenissen van de neomisten in hun respectievelijke parochies. 

In de namiddag werden tijdens een Heilig Uur plechtig de vespers van Sacramentsdag gezongen en was er tijd voor aanbidding van het Allerheiligste Sacrament. 

We zijn God dankbaar dat Hij deze acht jongemannen heeft geroepen tot het priesterschap en dat zij in ons bisdom aan de slag gaan als dappere getuigen van Gods genade. We bidden dat het hen goed mag gaan in hun belangrijke werk en dat ze tot zegen mogen zijn voor velen.

Tekst: JdM