Neomistenfeest

Op donderdag 30 mei, het Hoogfeest van Sacramentsdag, werd op het Grootseminarie Rolduc het gebruikelijke neomistenfeest gevierd, waarbij we de drie in de voorbije maanden gewijde priesters mochten ontvangen om samen met hen hun priesterschap, alsmede dit Hoogfeest en hun afstuderen te vieren.

Deze zeer feestelijke dag begon met een plechtige Eucharistieviering in de Abdijkerk. De studenten en de seminariestaf van de grootseminaries Rolduc en Redemptoris Mater, samen met personeelsleden, familie en andere belangstellenden kwamen daar samen om deze dag plechtig en feestelijk te beginnen. Kapelaan Sheril Dhason van onder andere de parochies Simpelveld en Bocholz, was hoofdcelebrant, waarbij hij opnieuw blijk gaf van zijn zangtalent. De homilie werd verzorgd door de afgelopen week gewijde kapelaan Jean Leonard Ratokiniaina van de parochiefederatie Maastricht-Oost. Aan het einde van de plechtige Eucharistie sprak kapelaan Jins James van Blerick een dankwoord uit. Na de slotzegen was er de gelegenheid voor de aanwezigen om persoonlijk de neomistenzegen van de neomisten te ontvangen.

Na de Eucharistieviering kwamen allen samen in de recreatiezaal van het seminarie voor een receptie met koffie en vlaai. De neomisten kregen hun getuigschrift overhandigd uit handen van studieprefect, als bewijs dat ze hun opleiding op Rolduc met goed gevolg hebben afgerond. De diploma's van de Lateraanse universiteit waren helaas nog niet gereed, maar die zullen op een later moment worden overhandigd. Rector Hendriks sprak de neomisten in een hartelijke afscheidsrede bemoedigend toe en overhandigde de neomisten een teken van herinnering aan hun tijd op het seminarie: een bronzen munt met het logo van Rolduc.
In de vroege avond werden de vespers van Sacramentsdag plechtig gezongen, waarna er, voor deze dag zeer toepasselijk, een tijd van stille aanbidding was van het Allerheiligst Sacrament. 

We zijn God dankbaar dat hij ons bisdom heeft gezegend met drie enorm bevlogen en enthousiaste nieuwe priesters en we bidden dat Hij hen altijd met Zijn vaderlijke liefde nabij mag zijn en hen mag zegenen in het belangrijke werk dat ze in ons bisdom verrichten.

Tekst: JdM