Neomistenfeest

Op donderdag 16 juni ontvingen we de vijf nieuwe priesters van dit studiejaar, die overigens allen op een andere datum werden gewijd. Christyraj Francis, Francis Sahayam, Vins Siju Vincent, Arulraj Mariasusai en Miguel Alberto Estrada maakten hun opwachting in de Abdijkerk voor de feestelijke Eucharistieviering op het hoogfeest van Sacramentsdag.

In de kerk waren behalve de beide seminaries van ons bisdom, ook personeelsleden en persoonlijke gasten van de neomisten aanwezig. De priesters zelf hadden hun taken goed verdeeld: Francis was hoofdcelebrant, waardoor hij zijn zangtalent goed kon verwerkelijken. De homilie werd door Arulraj verzorgd en Siju sprak na de Mis een dankwoord uit. In de recreatiezaal nam Christyraj nog het woord.

De feestelijke bijeenkomst werd gecompleteerd met koffie en vlaai, terwijl ook het afscheidswoord van de rector niet ontbrak. Helaas was de studieprefect ziek, waardoor hij niet de getuigschriften en diploma's uit kon reiken. Deze taak nam de rector daardoor op zich. 

De neomisten zijn al een tijdje goed aan het werk in hun parochies. We hopen hen gauw weer op het seminarie terug te zien, om van hun parochie-verhalen te horen.