Ontmoetingsdag Priesterstudenten Nederland

Nadat deze vorig jaar was uitgevallen, vond er op zaterdag 30 september opnieuw een OPN-dag plaats. Op deze ontmoetingsdag priesterstudenten Nederland nodigt elk jaar een ander seminarie de Nederlandse priesterstudenten uit om naar hun seminarie te komen. Deze informele gelegenheid, die door de studenten zelf wordt georganiseerd, is een goed moment om de toekomstige broeders in het priesterschap goed te leren kennen.  

Deze keer werd de OPN-dag gehouden in het seminarie Redemptoris Mater Roermond in Cadier en Keer. De dag begon met een ontvangst met koffie en vlaai. Toen iedereen eenmaal gearriveerd was, begon het programma met de heilige Mis in de kapel van het seminarie. Na de Mis, die door vicaris-generaal Quaedvlieg werd gevierd, was het tijd om te vertrekken naar Maastricht, waar twee belangrijke kerken werden bezocht. Aangekomen bij de eerste kerk, de Onze Lieve Vrouwebasiliek, gaf pastoor Vries een rondleiding door de kerk, de crypte en de kruisgang. De rondleiding eindigde met het bezichtigen van een restant van een Romeinse toren onder de kerk.  

De volgende stop was de Sint Servaasbasiliek, waar deken Dautzenberg een rondleiding gaf. Bij het graf van Sint Servaas hebben de seminaristen samen gebeden voor de toekomst van de kerk in Nederland. De kerk werd goed gevuld met luide zang tijdens het zingen van het Salve Regina. Daarna was het tijd om terug te gaan naar Cadier en Keer voor het avondeten. Na nog een afsluitend gezamenlijk gebed ging iedereen weer voldaan en met goede zin terug naar huis.

Tekst: JS