Ontmoetingsdag priesterstudenten Nederland

Het begint inmiddels een mooie traditie te worden dat de priesterstudenten van heel Nederland op het hoogfeest van 's Heren Hemelvaart richting het zuiden trekken en samen met de seminariegemeenschap van Rolduc dit hoogfeest vieren, wat vanzelfsprekend bijdraagt aan de vriendschap en verbroedering. Ook dit jaar mochten we op Rolduc nagenoeg alle priesterstudenten van ons land samen met hun rectoren welkom heten.

Het gezamenlijke programma begon rond het middaguur, toen de meeste gasten aankwamen op Rolduc. Na een kort, maar hartelijk welkom begaf de hele groep zich naar het station van Kerkrade, waar nog enkele seminaristen op ons stonden te wachten. Hier lag immers een rit met de stoomtrein van de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij, in het verschiet. De trein maakte een rit door prachtige en zonovergoten Zuid-Limburgse landschap. In Simpelveld hield de trein een tijd pauze, wat een mooi moment was voor de groep seminaristen en priesters om de lunch, die die ochtend door de rector en enkele seminaristen van Rolduc was voorbereid, te nuttigen. Na de lunch vervolgde de trein zijn reis, werd er bijgepraat met elkaar en werden de banden aangehaald. Na de mooie reis door het Heuvelland arriveerden we weer in Kerkrade, waar op het station aldaar een groepsfoto werd gemaakt. 

Op Rolduc was het vervolgens tijd om samen de Eucharistie te vieren. Rector Walter Broeders van Vronesteyn, de priesteropleiding van het bisdom Rotterdam, was ditmaal hoofdcelebrant. Het was een erg mooie, plechtige en indrukwekkende Mis, al was het alleen al door de bijna 50 stemmen die tezamen de liturgische gezangen ten gehore brachten. In de homilie ging rector Broeders in op de broederlijkheid die wij als priesterstudenten in de Nederlandse kerkprovincie steeds moeten trachten te verstevigen. 

Na de Heilige Mis was het tijd voor de avondmaaltijd. Het weer liet het toe dat er buiten in de tuin van de Abdij gegeten kon worden. Tot ieders verrassing en grote vreugde reed er een frietwagen de tuin in, waardoor ieder kon genieten van frieten en snacks. Het spreekt vanzelf dat dit diner zeer in de smaak viel. De gezelligheid die reeds in de trein begonnen was, was tijdens het diner nog sterker merkbaar. 
Met de friet achter de kiezen begaf de hele groep zich nogmaals naar de abdijkerk, ditmaal om plechtig de vespers van Hemelvaart te zingen. Na de vespers werd het gezellig samenzijn voortgezet in de recreatiezaal onder het genot van een hapje en een drankje. 
De volgende ochtend, werd gezamenlijk de Lauden gebeden en de Heilige Mis gevierd in de abdijkerk. Na het ontbijt was het tijd voor de seminaristen van Rolduc om naar hun colleges te gaan en voor onze gasten om huiswaarts te keren.

Kort daarna stond op diezelfde vrijdag 10 mei de volgende groep alweer voor de deur van het seminarie: jeugdwerk Don Bosco koos Rolduc als doel voor hun jaarlijkse bedevaart. Rector Hendriks vierde de H. Mis met hen, waarna in de recreatiezaal gezamenlijk met het seminarie werd gegeten. Ze kregen een rondleiding van studieprefect Rohling, waarna dhr. Van Attekum de kruisweg met hen bad in de Abdijkerk.

Tekst: JdM