Ontmoetingsdag Priesterstudenten Nederland

De Ontmoetingsdag Priesterstudenten Nederland (OPN) is een jaarlijks terugkerende dag waarop de priesterstudenten in Nederland elkaar ontmoeten om op informele wijze de banden met de toekomstige confraters in het priesterschap aan te halen en uit te diepen. Elk jaar wordt deze dag georganiseerd door een van de priesteropleidingen in Nederland. Dit jaar was het op 12 maart de beurt aan het Sint-Janscentrum in het bisdom 's Hertogenbosch.

Al vroeg in de ochtend van zaterdag 12 maart vertokken de seminaristen van Rolduc richting 's Hertogenbosch om op tijd op het Sint-Janscentrum aanwezig te zijn. Want ja, hoewel de Abdij Rolduc is gelegen op een prachtig stukje Nederland, is het toch een hele reis. Na een bus- en treinreis van ruim 2 uur (er waren ook nog eens werkzaamheden aan het spoor) kwam de seminariegemeenschap aan op het Sint-Janscentrum in het centrum van 's Hertogenbosch. Na zich bij de rest van de seminaristen van Nederland gevoegd te hebben, volgde een zeer hartelijke ontvangst compleet met Bossche Bollen.

Het programma, georganiseerd door de seminaristen van het Sint-Janscentrum, begon met een korte wandeling naar het stadsklooster San Damiano iets buiten het centrum. De sfeer zat er meteen goed in en de seminaristen van alle seminaries mengden zich vrijwel direct met elkaar. Aangekomen bij het klooster werd er door een van de broeders in de kapel uiteengezet wat zij als kloostergemeenschap zoal in en voor de stad doen, ook met het oog op de synodale weg, die in de Kerk nu zeer actueel is. Vervolgens werd er een korte rondleiding gegeven door het klooster. 

Aan het begin van de middag, zo tegen twaalven, begaven de seminaristen zich naar de Sint Janskathedraal om daar gezamenlijk het middaggebed te bidden. Aansluitend aan het middaggebed werd er een pontificale Eucharistieviering gevierd met als hoofdcelebrant mgr. De Korte, bisschop van 's Hertogenbosch, en als concelebrant de rector van het Sint-Janscentrum. Na afloop van de mooie viering werd er een groepsfoto genomen. 

Rond half twee stond het middagmaal gereed op het seminarie, waar erg van werd genoten, mede door de vele goede gesprekken die de seminaristen met elkaar voerden. Het middagprogramma werd gevuld met een rondleiding door de zeer indrukwekkende Sint Janskathedraal.

Aan het eind van de dag werden op het seminarie plechtig de Vespers gebeden, waarna er een borrel klaarstond om met elkaar te proosten op een geslaagde dag en om de dag op passende wijze met elkaar af te sluiten, alvorens de seminaristen huiswaarts keerden in alle windstreken van ons land. 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag en we mogen God dankbaar zijn dat zoveel jongemannen de keuze voor het priesterschap hebben mogen maken.

Tekst: JdM