Opening studiejaar 2022-2023

Op donderdag 8 september, het feest van de geboorte van de Moeder Gods, is het nieuwe studiejaar 2022/2023 plechtig geopend. In de ochtend vond de docentenvergadering plaats waarna er tijdens een symposium een voordracht werd gegeven door docent Exegese van het Nieuwe Testament, lic. Van Attekum.

In de namiddag werd met de seminaristen van Rolduc en  Redemptoris Mater plechtig de Eucharistie gevierd, gecombineerd met de Vespers van de geboorte van Maria, door hulpbisschop mgr. E. de Jong. Tijdens de Eucharistie werd zesdejaars student Sheril Dhason Sam Dhason door mgr. De Jong namens de bisschop aangesteld tot acoliet.

Dit studiejaar beginnen in totaal vijf studenten met hun studie. Drie studenten uit India zijn begonnen met het leren van de Nederlandse taal, één komt er uit ons bisdom. In januari zullen er nog twee studenten volgen uit India. Met deze grote lichting zijn we erg blij, nu we twee jaar lang geen studenten uit India konden verwelkomen.