Opening studiejaar en herfstuitstapje naar Smakt en Kevelaer

Donderdag 9 september werd, met de docentenvergadering en een geweldig symposium het studiejaar geopend. Voor de docenten betekende dat een interessante voordracht van docent Eugène Dassen, die over poetische dogmatiek refereerde. De geanimeerde discussie maakt het tot een zeer geslaagde morgen. In de namiddag vierde mgr. De Jong de Eucharistie met de seminaristen van Rolduc en Blankenberg. Voor twee seminaristen was dit het begin van hun weg naar het priesterschap.

Op 10 september, daags na de opening van het studiejaar, gingen de seminaries van Rolduc en Blankenberg gezamenlijk op pad voor het halfjaarlijkse uitstapje. Voor de twee nieuwe studenten was dit een mooie kennismaking met de gemeenschap, en voor allen was het een goede gelegenheid om gezamenlijk het nieuwe studiejaar te beginnen en Gods zegen te vragen.

Vanwege het Jozefjaar dat paus Franciscus heeft uitgeroepen, begonnen we ons uitstapje in Smakt. We vierden de Eucharistie in het kapelletje met het beroemde jozefbeeldje, waar al lange tijd mensen komen bidden ‘om een gelukkige levensstaat’. ‘Gaat tot Jozef’, staat er bij het altaar, en zo deden we. Na de heilige Mis bezochten we de naastgelegen bedevaartskerk en we besloten het bezoek met het bidden van het middaggebed.

De volgende stop, op de middag, was in Gennep, waar pastoor Kessels ons heel hartelijk ontving met koffie en vlaai. Hij bad met ons in de Norbertuskerk voor bisschop Smeets, en bood ons een fijne gelegenheid om onze lunch te gebruiken. Terwijl ieder voorzien werd van een boekje met de wandel- en fietsroute van Gennep naar Xanten, vertrokken we naar de volgende stop: Kevelaer.

Deze mooie bedevaartsplaats bood ons de gelegenheid om ook tot Maria te bidden. We bezochten de genadekapel, baden er de rozenkrans, waarna ieder de gelegenheid had om zelf de plekken te bezoeken die hij wilde. Met een gezamenlijke bezichtiging van het bisschopswapen van mgr. Smeets in de sacramentskapel, besloten we onze bedevaart.

Het eindpunt van het uitstapje was een wokrestaurant in Kerkrade, waar ieder zich te goed kon doen aan de eindeloze voorraad van lekkernijen die voorhanden waren. We wandelden tenslotte met een flinke wandeling van bijna 1,5 uur voldaan terug naar Rolduc.

Mogen de H. Jozef en Onze-Lieve-Vrouw ons in dit studiejaar beschermen en met hun voorspraak nabij zijn.