Overlijden emeritus-bisschop Harrie Smeets

In de middag van woensdag 20 december jl. overleed oud-bisschop Harrie Smeets in het bisschopshuis te Roermond. Na een lange periode van ernstig ziek-zijn en moedig gedragen lijden, verwisselde hij het tijdelijke met het eeuwige. Nu mag hij bij God thuiskomen, en daar de lof zingen temidden van de engelen. Hij werd slechts 63 jaar oud.

Op 8 decmeber 2018 werd mgr. Smeets tot bisschop van Roermond gewijd. In de tijd na zijn wijding heeft hij zich met bijzonder veel ijver een goede herder van het bisdom getoond. Ook moeilijkere zaken, zoals een reorganisatie van de bisdom-curie ging hij niet uit de weg. Hij werd door zeer velen gerespecteerd als een aimable herder en bestuurder. In mei 2021 werd de bisschop plotseling ernstig ziek, en werd duidelijk dat hij leed aan een ongeneeslijke ziekte. Toch hield hij zich sterk. Hij verkondigde overal waar hij kon, hoe hij zich sterk wist in het geloof in God en hoe hij zich aan die God toevertrouwde en vasthield. Uiteindelijk zou de bisschop nog twee-en-een-half jaar ziek zijn voordat hij terug moest treden: hij was uiteindelijk vijf jaar bisschop van Roermond. Enkele maanden later overleed hij.

De bisschop heeft zich steeds weer als een liefdevolle vader opgesteld voor de seminaristen. De laatste keer dat hij het seminarie bezocht, was op Koningsdag 27 april van dit jaar (zie foto). Met veel zorg en aandacht volgde hij het wel en wee van het seminarie. Hij zal zeer gemist worden. We vertrouwen hem toe aan Gods genade en bidden voor zijn zielenrust.

Op donderdag 21 december werd in het seminarie het Dodenofficie voor hem gebeden en werd de grote klok voor hem geluid, in verbondenheid met alle andere kerken in het bisdom.