Overlijden emeritus-paus Benedictus XVI

Voor het Grootseminarie Rolduc is het overlijden van emeritus-paus Benedictus XVI een moment van droefheid, maar ook van een dankbaar terugkijken op zijn band met het seminarie. Op verschillende momenten gaf Jozef Ratzinger / paus Benedictus  er blijk van, op een bijzondere manier met ons bisdom en met de priesteropleiding verbonden te zijn gebleven. Dat is overigens ook niet zo vreemd, aangezien de toenmalige Regensburger Professor Jozef Ratzinger mede aan de oorsprong van de priesteropleiding heeft gestaan. Toen Mgr. Gijsen de priesteropleiding begon – toen nog het enige seminarie in het land – deed hij dat met hulp van een commissie, waar Jozef Ratzinger deel van uitmaakte. Zijn adviezen zullen zeker van invloed zijn geweest op het studieprogramma dat in de daaropvolgende jaren zijn kwaliteit heeft bewezen.

Enkele jaren later, in 1981, kwam Ratzinger – inmiddels prefect van de congregatie voor de Geloofsleer geworden – naar Rolduc, om daar een nieuw gedeelte van het seminarie in te zegen. Hij was toen de eregast op de Diesviering van het seminarie op 8 december. Dit was overigens niet zijn eerste bezoek. Ratzinger bleef sinds de oprichting als gastdocent af en toe naar Rolduc komen.

Toen het Grootseminarie een bezoek bracht aan Rome, in 2009, hadden we de gelegenheid om met mooie plaatsen aanwezig te zijn bij een audiëntie met paus Benedictus. Bij een persoonlijke ontmoeting daarna herinnerde hij zich dat hij tot “die Hebammen des Priesterseminars Rolduc” behoorde (“de vroedvrouwen van het seminarie Rolduc”). Het is om die reden dat we op dit moment met dankbaarheid terugkijken naar zijn betekenis voor ons seminarie, maar ook voor ons bisdom en voor ons land.

Ongetwijfeld zal nu op veel manier de balans worden opgemaakt van zijn leven en werken. Hoe die balans er ook zal uitzien, één ding zal niemand kunnen ontgaan, en dat is zijn rustige, bescheiden persoonlijkheid. Hij heeft altijd uitgestraald hoezeer het belangrijk is om Gods Wil te ontdekken in alles wat we doen en laten. Moge de goede God hem schenken dat Hij thuis mag komen bij onze hemelse Vader.

Het seminarie zal op woensdag 4 januari deelnemen aan de Requiemviering van het bisdom, in de kathedraal van Roermond. Op donderdag zal in de seminariegemeenschap de H. Mis worden opgedragen voor de zielenrust van de emeritus paus.

Foto: Dies Natalis te Rolduc op 8 dec. 1981