Palmzondag en bezoek burgemeester

Voor alle gelovigen in de wereld is Palmzondag het begin van de Goede Week, waarin we het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus gaan vieren. Ook voor de seminariegemeenschap is dat natuurlijk zo. We beleefden deze dag samen, dit keer met een wel heel bijzonder programma.

Na het bidden van het morgengebed, stelde de seminariegemeenschap zich op in de kruisgang van Rolduc. Hier werden de palmtakken gezegend. Daarna trok de gemeenschap in processie zingend naar de kerk, om de heilige Mis te vieren. Tijdens de processie galmde het door de kruisgang: ‘Wij zingen hosanna, de koning ter eer, gezegend die komt in de naam van de Heer.’ 

Na de heilige Mis mocht de seminariegemeenschap de burgemeester van Kerkrade, mw. dr. Petra Dassen-Housen ontvangen. Met passie en enthousiasme sprak de burgemeester over haar werk. De priesterstudenten hadden een aantal vragen, maar vooral ook was de burgemeester benieuwd naar het wel en wee van de seminaristen, hun thuis en hun roeping tot het priesterschap. Wij zijn de burgemeester dankbaar voor haar tijd en haar openheid. 

In de middag keken we de documentaire "Meneer Pastoor", die eerder op NPO2 werd uitgezonden. De film volgt pastoor John van Oss, die het stokje overdraagt aan de Indonesische paters Stefan Musanai en Charles Leta. De film geeft het pastorale leven in onze tijd goed weer. De film schuwt de moeilijkheden van deze tijd niet en geeft voldoende ruimte aan de mooie dingen die priesters met de gelovigen meemaken. De film was het bekijken meer dan waard. 

In de namiddag, tenslotte, werden de Vespers plechtig gezongen en was er tijd voor eucharistische aanbidding in het Heilig Uur.

Wij wensen iedereen een gezegende goede week toe en een goede voorbereiding naar Pasen. 

Tekst: JS