Palmzondag - synodaal gesprek en bezoek mgr. Wiertz

Voor de seminariegemeenschap is - net als voor heel de Kerk - Palmzondag altijd een bijzonder moment waarop de Goede Week begint en ook de liturgie uitnodigt tot meer bijzondere vieringen. Vandaag was dan ook een dag waarop alle studenten bij elkaar waren om dit plechtige begin van de lijdenstijd gezamenlijk mee te maken. Het werd uiteindelijk een goed gevulde dag, waarop in dankbaarheid kon worden teruggezien. 

Na het bidden van het ochtendgebed en de tijd voor persoonlijke meditatie in de Abdijkerk, ging de seminariegemeenschap naar de kruisgang om vandaar in processie naar de kerk te trekken. De palmtakjes werden gezegend en het evangelie van Jezus' intocht in Jeruzalem werd gelezen. Ondertussen was het voor de hotelgasten tijd om uit te checken uit het hotel, waardoor er vele mensen in de kruisgang een kijkje kwamen nemen. De Gregoriaanse gezangen mistten hun uitwerking niet. De wisselvallige weersomstandigheden vielen overigens goed samen met het passieverhaal, waardoor het geheel nog meer impact kreeg.
 
Aan het einde van de ochtend was er een gezamenlijk gesprek voorzien in het kader van de synodale weg. Dit was een vervolg op de bespreking die op het seminarie in 2022 plaats vond. In twee groepen werden de vragen die door een landelijke commissie waren voorbereid, besproken. Iedereen had de mogelijkheid om te spreken, te reageren en een dialoog aan te gaan. Door de zeer open sfeer zijn hier mooie gesprekken uit voortgekomen.

In de namiddag ontving de seminariegemeenschap emeritus-bisschop Mgr. Wiertz. De bedoeling was een informeel samenzijn en inderdaad werd het een bijzonder gezellige bijeenkomst. Mgr. Wiertz zorgde ervoor dat hij met iedereen de mogelijkheid had om te spreken. Aan het einde van de middag werd het kerkelijk avondgebed plechtig gezongen en was er tijd voor aanbidding van het allerheiligste Sacrament.

Met een feestelijke maaltijd besloten we het bezoek van emeritus-bisschop Wiertz. Wederzijds was het een aangenaam weerzien en een zeer geslaagde invulling van Palmzondag. 

Tekst: JS/LH