Priesterwijding diaken Christyraj Francis

Op zaterdag 26 februari werd diaken Christyraj Francis in Sri Lanka, in zijn thuisbisdom Batticaloa, tot priester gewijd. Christyraj kwam enkele jaren geleden naar Rolduc om hier zijn opleiding tot priester te volgen. Inmiddels werd hij benoemd in verschillende parochies in Roermond, bij de deken.

Christyraj is de eerste van enkele transeunte diakens die dit jaar tot priester zullen worden gewijd. De bisschop van Batticaloa, mgr. dr. Joseph Ponniah verrichtte de wijding. Over enkele weken zal hij terug in Nederland zijn, en dan als priester aan de slag gaan. Zijn twee landgenoten, Nicolas en Ranil, werden vorig jaar priester en werken in ons bisdom.