Priesterwijding Miguel Alberto

Op zaterdag 11 juni, op de gedachtenis van de heilige Barnabas, werd Miguel Alberto Alfaro, afkomstig uit El Salvador in Zuid-Amerika, in de kathedraal te Roermond tot priester gewijd. Tot ieders verbazing en vreugde was het onze bisschop, mgr Smeets, zelf die de wijdingsplechtigheid verrichte. Dit was de eerste keer sinds de bisschop te maken kreeg met gezondheidsproblemen, dat hij zelf weer iemand tot priester kon wijden.

In een volle kathedraal en in de aanwezigheid van zo'n 40 priesters en de seminaristen van de beide seminariegemeenschappen van dit bisdom, werd de 31 jarige Miguel Alberto tot priester gewijd. In zijn preek stond mgr. Smeets stil bij het feit dat Miguel Alberto voor zijn opleiding aan het seminarie een opleiding gevolgd heeft tot verpleegkundige en dat hij nu aan de slag zal gaan als verpleger van zielen. 

We bidden de almachtige God dat Hij Miguel Alberto altijd nabij mag zijn en dat hij in zijn taken als priester altijd vervuld mag zijn van de Heilige Geest.

Voor foto's, zie de website van het bisdom.