Priesterwijdingen in India

Tijdens de paasvakantie van het seminarie, vonden er in India in verschillende bisdommen priesterwijdingen plaats van onze studenten. Dit jaar reisde spirituaal Hegge namens het seminarie naar India om bij verschillende plechtigheden aanwezig te zijn.

Op 21 april, donderdag na Pasen, werd in het aartsbisdom Trivandrum o.a. Francis Sahayam tot priester gewijd. Hij zal bij terugkomst ook kapelaan zijn in de parochies rond Thorn.

Op 24 april werd Siju Vincent in het bisdom Kottar gewijd tot priester. Hij zal verder kapelaan zijn in de parochies bij Eys, Mechelen en Epen, onder verantwoordelijkheid van de deken van Gulpen.

Op 26 april, tenslotte, werd Arulraj Mariasusai tot priester gewijd in het bisdom Kubakonam. Hij is werkzaam als kapelaan in de parochies van Geleen.

Spirituaal Hegge kon de eerste twee wijdingen bezoeken, samen met docent G. Dölle. Het was een zeer geslaagd bezoek, waarbij ze ook veel familieleden van seminaristen konden ontmoeten. Het allerhartelijkst ontvangst heeft veel goed gedaan. We zien ernaar uit om met de neomisten, ook met de eerder gewijde Christyraj, samen de Eucharistie te vieren.