Rectorsfeest in Amsterdam

Het zomersemester op het Grootseminarie Rolduc wordt elk jaar ingeluid met het rectorsfeest: een dag waarop de beide seminariegemeenschappen er gezamenlijk op uit trekken ter verbroedering en verbreding van het culturele referentiekader. Dit jaar stond het rectorsfeest in het teken van een bezoek aan onze hoofdstad, Amsterdam.

In de vroege ochtend van woensdag 8 februari vertrokken de seminariegemeenschappen van Rolduc en Redemptoris Mater per bus naar Amsterdam. Daar aangekomen, begaven de seminaristen en de seminariestaf zich, gezegend met een stralende zon, naar het eerste onderdeel van het bezoek aan onze hoofdstad: de schuilkerk ‘Ons' Lieve Heer Op Solder’. Deze 17e-eeuwse schuilkerk, gebouwd in een tijd dat katholieken niet vrijelijk hun geloof mochten beleven, is door de Duitse katholieke koopman Johannes Hartmann gebouwd op de zolder van zijn statige herenhuis aan de gracht. Middels een zeer interessante audio-tour werd men door het huis geleid en werd er informatie gegeven over het huis en zijn inrichting, om te eindigen op de zolder, waar zich een complete katholieke kerk bevond. In de 17e en 18e eeuw werd deze kerk veelvuldig gebruikt voor de katholieke eredienst, samen met nog zo'n twintig andere schuilkerken, voor de Amsterdammers die katholiek wilden blijven en niet gedwongen wilden worden zich bij de Hervormde Kerk aan te sluiten. Na een interessante uitleg van een jonge en enthousiaste conservator van het museum over deze belangrijke episode uit de Nederlandse kerkgeschiedenis begaven de seminariegemeenschappen zich naar de Begijnhof, waar zich ook een katholieke schuilkerk bevond. Aangekomen bij de Begijnhof werd een interessante voordracht gegeven door twee paters van het Allerheiligst Sacrament, over het Mirakel van Amsterdam, een Eucharistisch wonder dat heeft plaatsgevonden in de 14e eeuw, nabij de Begijnhof in de Kalverstraat. Helaas was de oude schuilkerk van de Begijnhof in renovatie, dus kon deze niet bezocht worden.

Om omstreeks kwart voor één in de middag werd de Eucharistie gevierd in de schitterende Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht, de eerste kerk van Amsterdam die gebouwd werd na de grondwetswijziging die godsdienstvrijheid voor alle Nederlanders regelde. Deze kerk is een schitterend voorbeeld van het feit dat katholieken zich niet langer hoefden te verbergen maar openlijk hun geloof mochten belijden. In zijn homilie onderstreepte rector Hendriks het belang van de broederlijkheid. Na de Heilige Mis werd het middagmaal genuttigd in de parochiezaal van de kerk, waarna het tijd was voor het volgende onderdeel van het programma, een bezoek aan het Rijksmuseum.

Het door de Limburgse architect Pierre Cuypers gebouwde Rijksmuseum herbergt een enorme schat aan kunstwerken en voorwerpen die van onschatbare waarde zijn voor de Nederlandse geschiedenis, zoals de Nachtwacht, het Joodse Bruidje en de zelfportretten van Rembrandt. Voor allen was dit een goed moment zich in de Nederlandse (kunst)geschiedenis onder te dompelen. Ieder kreeg de vrijheid om dit enorme museum zelf te ontdekken en te genieten van wat ons kleine landje aan schoonheid heeft voortgebracht. 

Na dit uiterst interessante bezoek aan een van de belangrijkste musea van Nederland, was het tijd voor het diner in een Italiaans restaurant in Amsterdam. Van de pizza's, pasta's en de gezelligheid werd smakelijk genoten, alvorens het tijd was om zich weer naar de bus te begeven, die ons weer naar huis bracht.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd rectorsfeest en we zijn God dankbaar dat we deze mooie dag samen hebben mogen beleven.

Tekst: JdM