Rectorsfeest

Aan het begin van het zomersemester wordt elk jaar het Rectorsfeest gevierd. Normaliter trekken de seminariegemeenschappen van Rolduc en Redemptoris Mater er dan gezamenlijk op uit om de banden aan te halen en op informele wijze samen te zijn.

Helaas werd het Rectorsfeest dit jaar overschaduwd door een groot aantal besmettingen onder de studenten. De zieken waren weliswaar in isolatie, maar de groep was toch flink uitgedund. Om die reden werd besloten het uitstapje te annuleren en het Rectorsfeest binnenshuis te vieren. Hoewel we er dit jaar dus niet op uittrokken, was het Rectorsfeest een erg geslaagde dag.

De dag begon met een plechtige Eucharistieviering in de Abdijkerk met de overige studenten en stafleden van de beide seminariegemeenschappen. In zijn preek stond de rector stil bij het belang van de gemeenschap en werd er gebeden voor een spoedig herstel voor de zieke seminaristen. Na het middaggebed stond er een waar feestmaal te wachten op de aanwezigen waar dan ook smakelijk van genoten werd.

In de avond, na de vespers, vermaakten de studenten en stafleden zich met een film, compleet mét versnaperingen. Met behulp van een heuse 'poll' viel de keuze op de film 'Michiel de Ruyter', een biopic over de grote Nederlandse zeeheld.

Ondanks het sobere karakter van het Rectorsfeest, kunnen we toch zeker vaststellen dat het een mooie dag is geweest.

tekst: JdM