Requiemmis voor Benedictus XVI

Op woensdag 4 januari werd in de Kathedraal van Roermond een plechtige Requiemmis gevierd voor de op 31 december overleden Paus-emeritus Benedictus XVI, daags voor zijn plechtige uitvaart in Rome. De seminariegemeenschappen van Rolduc en Redemptoris Mater waren daar ook bij aanwezig, om de paus die zoveel voor ons seminarie betekend heeft te eren en voor zijn zielenrust te bidden. Paus Benedictus XVI heeft, toen hij kardinaal was, een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van het Grootseminarie Rolduc en heeft als professor in Regensburg ten tijde van de oprichting van het seminarie nauw samengewerkt met de toenmalige bisschop van Roermond, mgr. Gijsen.

De Requiemmis werd gevierd door hulpbisschop mgr. De Jong, met pontificale assistentie van onze bisschop mgr. Smeets. Ook waren emeritus-bisschop mgr. Wiertz, leden van het kathedrale kapittel, vele priesters uit het bisdom en de reeds genoemde seminariegemeenschappen van ons bisdom aanwezig, om voor deze bijzondere Paus te bidden.

In zijn homilie stond mgr. De Jong stil bij de verdiensten van Paus Benedictus XVI, die zijn hele leven getracht heeft moedig de waarheid te verkondigen en te bewaren. Ook stond hij stil bij de verdiensten van Paus Benedictus voor ons bisdom en het Grootseminarie Rolduc, waarvoor we hem zeer dankbaar zijn.

Wij bidden de Almachtige Vader dat Paus-emeritus Benedictus XVI thuis mag zijn in het Hemels Vaderhuis en dat hij nu bij Hem mag zijn die hij zijn leven lang als de Weg, de Waarheid en het Leven verkondigd heeft.

Tekst: JdM