Requiemmis voor oud-rector Willemssen

Vanochtend, op 14 december,  werd in de seminariegemeenschap de Requiemmis gehouden voor de zielenrust van oud-rector Theo Willemssen. Hij overleed een maand geleden, in de ochtend van 13 november, in de leeftijd van 82 jaar. In de homilie memoreerde de rector de moeilijke tijd waarin mgr. Willemssen rector was en de trouw waarmee hij zijn leven lang mensen nabij is geweest met priesterlijke leiding en liefdevolle aanwezigheid, naar Jezus' hart.

De heilige Mis werd opgedragen met de kelk en de pateen van mgr. Willemssen, die deze aan het Grootseminarie heeft nagelaten. In de toekomst zal deze kelk met regelmaat in de eucharistievieringen van het seminarie worden gebruikt.

Moge de goede God zich ontfermen over de ziel van deze trouwe herder.