Roepingenzondag

De vierde zondag van Pasen, waarin het evangelie van de Goede Herder wordt gelezen, staat in het teken van het gebed om roepingen. De seminaristen gaan dan allen - twee aan twee - de parochies in, en in de kathedraal worden de Roepingenvespers gezongen.

Het roepingenweekend begon voor twee seminaristen dit maal al op vrijdagavond, toen ze naar het noorden van het bisdom trokken. In Mook getuigden ze op een jongerenbijeenkomst, die zeer geslaagd was. Voor anderen was het hoofddeel op zondag, waarbij zelfs een heuse motorzegening was inbegrepen.

Voor het overgrote deel van de priesterstudenten begon het roepingenweekend met de avondmis op zaterdagavond. Doorheen heel het bisdom gaven ze getuigenis van hun eigen roeping en moedigden ze de mensen aan om voor roepingen te bidden. Bovendien waren het gezellige momenten met hun toekomstige collega-priesters.

Op zondag verzamelden allen zich weer in de kathedraal om daar met de gelovigen voor roepingen te bidden. Vanzelfsprekend blijven we ook in de verdere tijd God vragen om roepingen voor ons bisdom en voor heel de wereld.

Moge de goede God veel mensen de moed geven om Zijn roepstem te kunnen volgen.

 

Foto's: Irene Wilms / J. Honings