Seminarweek 2022 - Psychosociale problematiek

Nadat vorig jaar de seminarweek naar een ander tijdstip verplaatst was vanwege de pandemie, kon dit maal weer gewoontegetrouw in de eerste week van februari de jaarlijkse seminarweek plaatsvinden op het seminarie. De seminarweek, die telkens onderwerpen behandelt die in het reguliere studieprogramma niet zo aan bod kunnen komen, had dit jaar het thema 'psychosociale vraagstukken: uitdagingen in de maatschappij en de pastoraal van vandaag'.

Op dinsdag 1 februari mochten we mevrouw M. Vromen verwelkomen. Mevrouw Vromen is psychologe en werkzaam in Nijmegen. In het gastcollege dat zij de studenten heeft gegeven werd er onder meer uitleg gegeven over hoe psychosociale hulpverlening in zijn werk gaat en hoe men als hulpverlener dan wel als naaste buitenstaander om moet gaan met psychosociale problemen.

Op woensdag 2 februari werd er een interessant gastcollege gegeven door de uit Vlaanderen afkomstige dr. Marc Calmeyn. Dr. Calmeyn is psychiater in Brugge en gaf in zijn gastcollege uitleg over depressie en hoe daarmee om te gaan in de pastorale zorg. Dit deed hij aan de hand van zijn boek 'Depressie is Menselijk'.

Donderdag 3 februari werd er een gastcollege gegeven door pastoor Van der Vegt uit het aartsbisdom Utrecht. Pastoor Van der Vegt is naast pastoor ook exorcist. In die hoedanigheid heeft hij de studenten, voor wie het exorcisme een relatief onbekend onderwerp was, een hoogst interessant en boeiend gastcollege gegeven. Naast praktische uitleg over het exorcisme werd er ook uitvoerig aandacht besteed aan de achtergronden van het exorcisme in de Heilige Schrift. 

De seminarweek werd op vrijdag 4 februari afgesloten met in de ochtend een college van onze eigen spirituaal, dr. Hegge, over de spiritualiteit van de psyche, en wat daar bij komt kijken. In de middag werd er samen met de studieprefect, dr. Rohling, teruggekeken op de week en werd er een evaluatie gemaakt. 

Gesteld kan worden dat de seminarweek een zeer boeiende en geslaagde week is geweest, die de studenten heeft verrijkt met het oog op hun pastorale toekomst.