Seminarweek - celibataire levensstaat

In de week tussen het winter- en zomersemester vond de seminarweek plaats. Een week van studie na de examenperiode, voor onderwerpen die een belangrijke aanvulling zijn voor het studieprogramma. Dit jaar stond een heel belangrijk onderwerp, namelijk het celibaat, in de schijnwerpers.

Dinsdag 31 januari startte de seminarweek met onze eigen studieprefect Dr. Rohling als eerste spreker. Hij bekeek het celibaat met een filosofisch perspectief. Is er wel een leefwereld voor het celibaat? De volgende gastspreker was pater De Brabander. Hij is op Rolduc bekend als docent oude kerkgeschiedenis en patristiek. Hij is tevens Norbertijn van de Onze-Lieve-Vrouwabdij van Tongerlo (B.). Hij sprak over de geschiedenis van het celibaat, en over de voor- en tegenargumenten uit de oudheid. De laatste gastspreker was oud-rector, pastoor Vries, die als officiaal van het bisdom de kerkrechtelijke aspecten van het celibaat behandelde, hierbij kwamen ook veel praktische punten naar voren. 

Woensdag 1 februari bezocht de seminariegemeenschap het klooster van de missiezusters van het kostbaar Bloed in Aarle-Rixtel. Zuster Madeleine Bouman verzorgde de invulling van de dag. Op deze dag kwam het celibaat in het perspectief van het religieuze leven wat meer naar voren. Tussen de middag vond de lunch plaats in restaurant De Brabantse kluis, waar het eten goed in de smaak viel. Niet alleen het celibaat, maar ook de missiezusters zelf en het klooster kregen aandacht. Een avontuurlijke rondleiding in de kloostertuin hoorde daar ook bij.        

Donderdag 2 februari begon de dag met de moraaltheologische aspecten van het celibaat. Dit werd gegeven door rector Hendriks. De deugd van de kuisheid en het maken van volwassen keuzes kwamen aan bod. De tweede spreker die dag was de abt Malachias van klooster Lilbosch in Pey-Echt. De titel van zijn bedrage luidde: "Geleefd celibaat als evangelische raad". Het principe van het geven van een offer en de positiviteit van het kunnen liefhebben, hadden een belangrijke plaats in zijn college.  

De laatste dag van de seminarweek, op vrijdag 3 februari, waren de inleiders: Dr. Anke Bisschops en pater Ward Biemans. Het college van mevrouw Bisschops had psychologische omtrent het celibaat als onderwerp. Wat deden de priesters die het celibaat goed beleefden nou om het celibaat goed te beleven? Het hebben van sociale contacten en met wie? Deze en nog veel meer onderwerpen zijn behandeld. De seminarweek eindigde met het college van pater Biemans SJ. Dit college was ingericht op de praktische ervaring en leven met het celibaat. Het belang van het gebed, het alleen kunnen zijn en de vriendschappen zijn een greep uit de inhoud van zijn college. 

We kunnen terugkijken op een zinvolle, informatieve en vormende week. Een week waarin het celibaat met verschillende brillen werd bekeken. Bovendien was het een week van ontmoetingen met diverse mensen met verschillende achtergronden, een verrijkende verschillende kijk op de wereld en op het celibaat.

Tekst: JS