Studiedag Titus Brandsma

In navolging van enkele eerdere bijeenkomsten, werd er op dinsdag 12 december opnieuw een studiedag georganiseerd door de verschillende instituten waar men zich voorbereidt op het priesterschap in ons land. Dit maal was de persoon van de Heilige Titus Brandsma onderwerp van studie. De anderhalf jaar geleden heilig verklaarde Titus Brandsma is een zeer inspirerend persoon, die voor de Kerk in Nederland van groot belang en van grote waarde is geweest.

In de vroege ochtend vertrokken de studenten en de staf van Rolduc, alsook de studenten en staf van Redemptoris Mater richting Utrecht waar alle priesterstudenten van ons land samenkwamen voor de studiedag. Het gezamenlijke programma ving aan met een Eucharistieviering in de Catharinakathedraal in Utrecht. Hoofdcelebrant was de rector van het Ariënsinstituut in Utrecht. De homilie werd verzorgd door rector Hendriks van Rolduc. 

Na de Eucharistie begaf men zich naar de Nicolaïkerk, op een steenworp afstand van de kathedraal, waar het verdere programma zou plaatsvinden. Allereerst werd er genoten van een uitstekende en uitgebreide lunch en werd er onderling bijgepraat. Tegen 13.00 uur stond de eerste spreker gereed, namenlijk dr. Krijn Pantsers, docent spiritualiteit aan de Universiteit van Tilburg. In zijn voordracht ging hij vooral in op het karakter van Titus Brandsma en zijn visie op karakterontwikkeling in het algemeen. Hij werd gevolgd door dr. Bernhard Hegge, spirituaal van Rolduc, docent Oecumene en Spirituele Theologie. Deze sprak in zijn voordracht over de spiritualiteit van de pater karmeliet Titus Brandsma in verbinding met de spiritualiteit van de Karmel. Na een koffiepauze werd de derde lezing verzorgd door dr. Inigo Bocken, die inging op de mystieke visie van Titus Brandsma en het godsbeeld in onze tijd. De lezingenreeks werd afgesloten met een voordracht van dr. Paul Hamans, docent Kerkgeschiedenis aan de grootseminaries Rolduc en St. Willibrord te Heiloo. Mgr. Hamans ging in op het leven van Titus Brandsma, en dan met name de tijd die hij in de Tweede Wereldoorlog in gevangenschap doorbracht, en hoe Titus Brandsma een grote invloed heeft gehad op de hedendaagse Nederlandse Kerkgeschiedenis.

Deze hoogst inspirerende en leerzame dag werd afgesloten met een gezellig samenzijn met een drankje, waarna ieder zich voldaan richting huis begaf.

Dankbaar kijken wij terug op deze mooie dag, die voor ons allen zeer verrijkend is geweest. We bidden, op voorspraak van de Heilige Titus Brandsma, om Gods zegen over allen die zich in ons land voorbereiden op het priesterschap.

Tekst JdM