Uitvaart bisschop Smeets

Na een lange en slopende ziekte is emeritus-bisschop mgr. Harrie Smeets op 20 december 2023 teruggekeerd naar het Huis van de Vader. Op zaterdag 6 januari 2024 nam het bisdom in een hoegenaamd sobere, maar indrukwekkende en plechtige Requiemmis afscheid van 'onze bisdchop'.

Rond kwart over tien in de ochtend van deze 6 januari vertrok een lange stoet van ministranten, diakens priesters, bisschoppen, kanunniken en de familie van mgr. Smeets van de Caroluskapel in Roermond naar de kathedraal om mgr. Smeets daarheen te begeleiden. Alle seminaristen van de beide seminaries van ons bisdom liepen uiteraard ook mee. Aangekomen bij een overvolle kathedraal waar meer dan duizend gelovigen van binnen en buiten het bisdom verzameld waren om voor de zielerust van mgr. Smeets te bidden, werd de kist van mgr. Smeets binnengedragen, waarna de plechtige Requiemmis begon.

Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie was door mgr. Smeets gevraagd hoofdcelebrant te zijn bij zijn uitvaart. Concelebranten waren nagenoeg alle bisschoppen van Nederland, de bisschoppen van de naburige bisdommen in België en Duitsland, en meer dan 130 priesters van binnen en buiten ons bisdom. Op verzoek van mgr. Smeets zelf was de uitvaartplechtigheid sober, met enkel gregoriaanse gezangen en slechts één toespraak, uitgesproken door de beste vriend van mgr. Smeets, dhr. Vermaak. Het was aan rector Hendriks om, als secretaris van het kapittel, de condoléance van paus Franciscus over te brengen.

Aansluitend werd het lichaam van de emeritus-bisschop overgebracht naar de bisschoppelijke grafkapel op het Oude Kerkhof, waar hij na een korte dienst voor familie, kapittel en bisschoppen, werd bijgezet.

De uitvaart was zeer indrukwekkend en een zeer waardig afscheid van de bisschop, die voor de seminariegemeenschap werkelijk als een liefdevolle en hartelijke vader is geweest.

Wij bidden de Almachtige en Goede Vader in de Hemel, dat de engelen de ziel van  mgr. Smeets naar het paradijs mogen begeleiden en dat hij nu thuis mag komen in het Hemels Vaderhuis om daar voor eeuwig gelukkig te zijn.

Voor een fotoreportage, zie de bisdomsite.

Tekst: JdM