Op donderdag 30 mei, het Hoogfeest van Sacramentsdag, werd op het Grootseminarie Rolduc het gebruikelijke neomistenfeest gevierd, waarbij we de drie…

lees meer

Op zaterdag 25 mei werd Jean-Léonard Ratokiniaina (afkomstig uit Madagaskar) tot priester gewijd in de Christoffelkathedraal van Roermond. Hij gaat nu…

lees meer

Het begint inmiddels een mooie traditie te worden dat de priesterstudenten van heel Nederland op het hoogfeest van 's Heren Hemelvaart richting het…

lees meer

Al tamelijk aan het begin van de maand mei, met redelijke weersvoorspellingen op zak, gingen de seminariegemeenschappen van Rolduc en Retemptoris…

lees meer

In het evangelie van de vierde zondag van Pasen spreekt de Heer over Zichzelf als de Goede Herder. Het is op deze zondag dat de Kerk roepingenzondag…

lees meer

Op 17 april 2024 mochten de seminariegemeenschappen van Rolduc en Redemptoris Mater de Commissaris van de Koning in Limburg, dhr. E. Roemer ontvangen.…

lees meer

De belangrijkste dagen in het Kerkelijk jaar zijn de dagen van Pasen, waarop het lijden, sterven en verrijzen van de Heer worden herdacht, het Heilig…

lees meer

Voor de seminariegemeenschap is - net als voor heel de Kerk - Palmzondag altijd een bijzonder moment waarop de Goede Week begint en ook de liturgie…

lees meer

Voor het rectorsfeest stond dit jaar al om 7.45 uur de bus gereed. Samen met de seminariegemeenschap van Redemptoris Mater, vertrok het Rolducse…

lees meer

Na de carnavalsdagen kwamen op Aswoensdag de seminariegemeenschappen van Rolduc en Redemptoris Mater samen om plechtig de veertigdagentijd te…

lees meer

In de week tussen het winter- en het zomersemester vindt altijd de seminarweek plaats. Alhoewel het een studieweek is, heeft het toch een…

lees meer

In januari vonden er in India twee priesterwijdingen plaats, van seminaristen die op Rolduc hun priesterstudie hebben gevolgd. Op 6 januari, op…

lees meer

Na een lange en slopende ziekte is emeritus-bisschop mgr. Harrie Smeets op 20 december 2023 teruggekeerd naar het Huis van de Vader. Op zaterdag 6…

lees meer

Gewoontegetrouw hield de seminariegemeenschap vlak voor het begin van de kerstvakantie een Adventsviering. Op deze avond van 21 december werd de tijd…

lees meer

In de middag van woensdag 20 december jl. overleed oud-bisschop Harrie Smeets in het bisschopshuis te Roermond. Na een lange periode van ernstig…

lees meer

Vanochtend, op 14 december,  werd in de seminariegemeenschap de Requiemmis gehouden voor de zielenrust van oud-rector Theo Willemssen. Hij overleed…

lees meer

In navolging van enkele eerdere bijeenkomsten, werd er op dinsdag 12 december opnieuw een studiedag georganiseerd door de verschillende instituten…

lees meer

Het hoogfeest van de onbevlekte maagd Maria is voor het bisdom Roermond en het seminarie een extra bijzondere dag. Zij is namelijk van beide de…

lees meer

Op de eerste adventszondag werd in de Abdijkerk van Rolduc de altijd weer indrukwekkende adventskrans gezegend en de eerste kaars werd aangestoken.…

lees meer

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar viert de Kerk het Hoogfeest van Christus, koning van het heelal. Sinds jaar en dag is die dag tevens het…

lees meer

Op het hoogfeest van de Heilige Willibrord (7 november), de 'Apostel van de Lage Landen' en de patroon van de Nederlandse kerkprovincie, organiseerde…

lees meer

Op zaterdag 4 november vond er een katholieke jongerendag plaats in Veenendaal. Na een afwezigheid van zes jaar is dit evenement weer teruggekeerd en…

lees meer

De katholieke Kerk viert op 1 november alle heiligen die het geluk van de hemel al kennen, en op 2 november herdenkt zij alle overleden gelovigen.…

lees meer

Op het feest van de apostelen Simon en Judas werd Jean-Léonard Ratokiniaina (afkomstig uit Madagaskar) tot transuent-diaken gewijd in de kathedraal…

lees meer

Nadat deze vorig jaar was uitgevallen, vond er op zaterdag 30 september opnieuw een OPN-dag plaats. Op deze ontmoetingsdag priesterstudenten Nederland…

lees meer

Daags na de plechtige opening van het academisch jaar, trokken de seminariegemeenschappen van Rolduc en Redemptoris Mater erop uit voor het jaarlijkse…

lees meer

Op donderdag 14 september begon het studiejaar 2023/2024 op het feest van Kruisverheffing. Bij de plechtige heilige Mis met de seminariegemeenschappen…

lees meer

Met het begin van de zomervakantie is er voor de priesterstudenten een tijd aangebroken van stages en rust. De oudstejaars hebben hun eerste…

lees meer

Op vrijdag 23 juni werd het studiejaar 2022-2023 feestelijk afgesloten met een barbecue en daags erna met een heilige Mis. Deze barbecue is niet…

lees meer

Op donderdag 8 juni, de eigenlijke feestdag van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, mochten we op het Grootseminarie Rolduc…

lees meer

Op zaterdag 3 juni vond in de kathedraal van Roermond de priesterwijding plaats van José Eduardo Hoyos en Andy Garcia. Zij zijn beide priesters van de…

lees meer

Op 18 mei, het Hoogfeest van 's Heren Hemelvaart, mochten wij alle priesterstudenten van Nederland met hun rectoren op Rolduc verwelkomen. Na het zeer…

lees meer

Op Rolduc wordt er vanzelfsprekend ook stilgestaan bij de gevallenen tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei. Dit jaar was er de gelegenheid om…

lees meer

In de maand mei, de Mariamaand, is het een goed gebruik van de seminariegemeenschappen van ons bisdom om een voetbedevaart te maken van Rolduc naar de…

lees meer

De vierde zondag van Pasen, waarin het evangelie van de Goede Herder wordt gelezen, staat in het teken van het gebed om roepingen. De seminaristen…

lees meer

In het jaarprogramma viel de Koningsdag dit jaar samen met het scrutinium van de bisschop. Aangezien het niet meer mogelijk is voor de bisschop om…

lees meer

De dagen van het paastriduum zijn voor het seminarie de belangrijkste van het jaar. Het brengt een combinatie met zich mee van hard werken met…

lees meer

Voor alle gelovigen in de wereld is Palmzondag het begin van de Goede Week, waarin we het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus gaan vieren.…

lees meer

Op het seminarie ontvangen we dikwijls mensen die met de seminariegemeemschap in gesprek gaan over hun werk in ons bisdom. Op zondag 5 maart mochten…

lees meer

Inmiddels werden al voor de derde keer de priesterdagen van het bisdom Roermond in de nieuwe vorm georganiseerd. De priesters van het bisdom Roermond…

lees meer

Na de carnavalsonderbreking is op Aswoensdag de seminariegemeenschap weer teruggekeerd op het seminarie, om gezamenlijk plechtig de veertigdagentijd…

lees meer

Het zomersemester op het Grootseminarie Rolduc wordt elk jaar ingeluid met het rectorsfeest: een dag waarop de beide seminariegemeenschappen er…

lees meer

In de week tussen het winter- en zomersemester vond de seminarweek plaats. Een week van studie na de examenperiode, voor onderwerpen die een…

lees meer

Op het feest van Maria Lichtmis, tijdens de seminarweek, was Mgr. De Jong in ons seminarie te gast om aan vier priesterstudenten de aanstelling tot…

lees meer

Op zaterdag 21 januari is in zijn thuisbisdom Thamarassery (India) priesterstudent Sabin Joseph door zijn bisschop tot priester gewijd. Docent George…

lees meer

Op woensdag 4 januari werd in de Kathedraal van Roermond een plechtige Requiemmis gevierd voor de op 31 december overleden Paus-emeritus Benedictus…

lees meer

Voor het Grootseminarie Rolduc is het overlijden van emeritus-paus Benedictus XVI een moment van droefheid, maar ook van een dankbaar terugkijken op…

lees meer

Aan het einde van het wintersemester komt de gemeenschap van het seminarie traditioneel in de kapel bij elkaar voor de Adventsviering. Het is het…

lees meer

Op 11 december heeft de seminariegemeenschap zich gereed gemaakt voor een ongewoon uitje. Alhoewel 'Roda' niets minder is dan het Latijnse woord voor…

lees meer

Het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Maria is voor ons bisdom en ons Grootseminarie een bijzondere en belangrijke dag. Op 8…

lees meer

“Oh, kom maar eens kijken wat je op Grootseminarie Rolduc vindt”. Daar vind je Sint-Nicolaas, want zondagavond 4 december, bracht hij samen met zijn…

lees meer

Na tweemaal uitgesteld te zijn geweest, vond voor de Nederlandse bisschoppenconferentie het ‘Ad Limina’ bezoek plaats in Rome, van 7 tot en met 13…

lees meer

Het Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal, is op Rolduc al heel wat jaren de dag waarop de seminariegemeenschap mensen mag verwelkomen op de…

lees meer

Op de dagen van 1 en 2 november, het hoogfeest van Allerheiligen en vervolgens Allerzielen, is er op het seminarie extra aandacht voor deze…

lees meer

Afgelopen zaterdag, op 29 oktober 2022, werden op een stralende herfstochtend, Vijay Pratap Nallipogu, Andy Fred Garcia Merino en Jose Eduardo Hoyos…

lees meer

Traditiegetrouw begint het nieuwe studiejaar van het grootseminarie met het herfstuitstapje. Dit om op ontspannen en informele wijze samen te zijn met…

lees meer

Op donderdag 8 september, het feest van de geboorte van de Moeder Gods, is het nieuwe studiejaar 2022/2023 plechtig geopend. In de ochtend vond de…

lees meer

Op 25 augustus 2022 ontvingen Rohit Vincent en Jijomon Oonnattu in hun thuisbisdom Kochin de diakenwijding. Eerder al hadden ook Sabin Jospeh, Vincent…

lees meer

Op 24 en 25 juni vond de afsluiting van het studiejaar 2021-2022 plaats. Zoals de laatste jaren gebruikelijk, vond er een barbecue plaats voor de…

lees meer

Op donderdag 16 juni ontvingen we de vijf nieuwe priesters van dit studiejaar, die overigens allen op een andere datum werden gewijd. Christyraj…

lees meer

Op zondag 12 juni maakten wij als seminariegemeenschap een bedevaart naar de kapel van Pater Karel in Munstergeleen. Ter ere van de 200e geboortedag…

lees meer

Op zaterdag 11 juni, op de gedachtenis van de heilige Barnabas, werd Miguel Alberto Alfaro, afkomstig uit El Salvador in Zuid-Amerika, in de…

lees meer

Op zondag 29 mei bracht de seminariegemeenschap van Rolduc een bezoek aan onze broeders van het grootseminarie Redemptoris Mater in Cadier en Keer.…

lees meer

Donderdag 26 mei jl. was een bijzondere dag voor onze seminariegemeenschap. Op het Hoogfeest van 's Heren Hemelvaart, mochten wij alle…

lees meer

Op het hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer namen wij als seminariegemeenschap afscheid van onze logopediste mevrouw Barenbrug, die het na een…

lees meer

Op 23 mei 2022 werd door de seminariegemeenschappen van Rolduc en Redemptoris Mater een jarenlange traditie in ere gehouden: Op een dag in mei, de…

lees meer

Op woensdag 5 mei namen wij als seminariegemeenschap afscheid van Doetie Groeneveld, die na 21 jaren trouwe dienst op Rolduc (waarvan ruim 10 jaar op…

lees meer

Op 4 mei worden in heel Nederland de mensen herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog het leven lieten door oorlogsgeweld. Ook werd…

lees meer

Tijdens de paasvakantie van het seminarie, vonden er in India in verschillende bisdommen priesterwijdingen plaats van onze studenten. Dit jaar reisde…

lees meer

Het vieren van het heilig Triduum is in de seminariegemeenschap altijd een bijzonder mooi moment. Zoals dat de bedoeling is, wordt op een…

lees meer

De Ontmoetingsdag Priesterstudenten Nederland (OPN) is een jaarlijks terugkerende dag waarop de priesterstudenten in Nederland elkaar ontmoeten om op…

lees meer

Op donderdagavond 10 maart kwam de seminariegemeenschap bij elkaar om te spreken over synodaliteit, of beter gezegd: om de synodaliteit te beleven. De…

lees meer

Nadat de corona-pandemie een paar maal voor uitstel had gezorgd, konden dit jaar de priesterdagen eindelijk weer doorgaan op 7 en 8 maart. Nadat…

lees meer

Na de carnavalsonderbreking is iedereen op Aswoensdag weer teruggekeerd op het seminarie. Het begin van de Veertigdagentijd, een tijd van bezinning,…

lees meer

Op zaterdag 26 februari werd diaken Christyraj Francis in Sri Lanka, in zijn thuisbisdom Batticaloa, tot priester gewijd. Christyraj kwam enkele jaren…

lees meer

Aan het begin van het zomersemester wordt elk jaar het Rectorsfeest gevierd. Normaliter trekken de seminariegemeenschappen van Rolduc en Redemptoris…

lees meer

Nadat vorig jaar de seminarweek naar een ander tijdstip verplaatst was vanwege de pandemie, kon dit maal weer gewoontegetrouw in de eerste week van…

lees meer

Op zondag 9 januari ontving de seminariegemeenschap dhr. Joep Habets, die een voordracht hield over de Lijkwade van Turijn. Bovendien toonde hij ons…

lees meer

Op donderdag 16 december, daags voor het begin van de kerstvakantie, kwam de seminariegemeenschap samen voor de adventsviering. Hierbij droegen de…

lees meer

Op de feestdag van de heilige Lucia viert de seminariegemeenschap traditiegetrouw de H. Mis in de crypte van de Abdijkerk. Op 13 december 1108 werd de…

lees meer

Voor het seminarie en heel het bisdom is 8 december een bijzondere en belangrijke dag. Op deze dag wordt er namelijk jaarlijks stilgestaan bij drie…

lees meer

Op zondagmiddag 5 december bracht Sint Nicolaas samen met zijn Zwarte Piet een bezoek aan het Grootseminarie Rolduc. Eigenlijk zouden zij 's avonds…

lees meer

Op zondag 21 november zou, na een jaar geen doorgang te hebben kunnen vinden, de jaarlijkse gastenmiddag weer plaatshebben op het seminarie. Helaas…

lees meer

Op donderdag 28 november werden een aantal studenten tot lector en acoliet aangesteld. Vier studenten zijn weer een stap verder gekomen op weg naar…

lees meer

Regelmatig worden er mensen uitgenodigd door de seminariegemeenschap om wat te vertellen over belangrijke onderwerpen uit de bisdom- en…

lees meer

Bij gelegenheid van de nationale roepingenweek, werden er op het seminarie twee roepingendagen georganiseerd. Zowel op de bezinningsdag, op zondag 7…

lees meer

Elk jaar op 2 november gedenkt de Kerk, en zo ook het Grootseminarie Rolduc, de zielen van alle overleden gelovigen.

In de ochtend werden in de…

lees meer

Op zaterdag 30 oktober vond in de Christoffelkathedraal te Roermond de diakenwijding plaats. Hulpbisschop De Jong wijdde namens de zieke bisschop…

lees meer

Op zondag 17 oktober was de seminariegemeenschap aanwezig in de kathedraal van Roermond, voor de pontificale Eucharistieviering bij gelegenheid van de…

lees meer

Dinsdagmiddag 5 oktober mochten we op het seminarie onze bisschop, mgr. Smeets, verwelkomen. Het bezoek van de bisschop was voor het seminarie extra…

lees meer

Op vrijdag 1 oktober heeft de seminariegemeenschap het 25-jarig dienstjubileum van mevr. José Berntzen-Frijns gevierd. Aanvankelijk was José parttime…

lees meer

Op zaterdag 25 september vonden op Rolduc de baccalaureaatsexamens plaats. Deze examens besluiten de studie van de priesterkandidaten met een…

lees meer

Donderdag 9 september werd, met de docentenvergadering en een geweldig symposium het studiejaar geopend. Voor de docenten betekende dat een…

lees meer