De financiering hoeft geen belemmering te zijn om aan de opleiding te beginnen. Elke seminarist kan in principe in aanmerking komen voor de verstrekking van een jaarlijkse renteloze persoonlijke lening door de Stichting Studiefonds Priesteropleiding Bisdom Roermond, waaruit de directe studiekosten en de kosten van levensonderhoud worden betaald (kost- en inwoning, boeken, kopieën, kleding, verzekeringen en ontspanning). Bij de beoordeling van de aanvraag wordt de inkomens- en vermogenssituatie van de student en / of de ouders betrokken. Indien de student na de wijding werkzaam wordt in het Bisdom Roermond, kan de studieschuld in termijnen worden kwijtgescholden, naargelang de inkomens- en vermogenssituatie van de priester.