Voor priesterkandidaten die rond de 35 jaar of ouder zijn, is er een aparte, individuele leerroute mogelijk, die korter duurt dan het reguliere traject. Het precieze studieprogramma kan van persoon tot persoon verschillen.

De verkorte priesteropleiding is bedoeld voor hen die in een beroep werkzaam zijn en alsnog de opleiding tot priester willen volgen. De eerste twee jaren zijn in de vorm van een weekendopleiding aan het Theologisch Instituut Rolduc. De student blijft tijdens die twee jaren in zijn beroep werkzaam en komt gedurende ongeveer 20 weekenden per studiejaar van vrijdagavond tot en met zaterdag naar het seminarie.

Na de twee jaren weekendopleiding wordt een meer definitieve keuze gemaakt, geeft de student zijn beroep op en komt in principe gedurende drie jaren voltijds in het seminarie wonen. Afhankelijk van een aantal factoren kan het aantal studiejaren ook minder zijn. Na de opleiding in het seminarie volgt de diakenwijding. Gedurende ongeveer een studiejaar werkt men als diaken in de parochie, met enkele terugkeerdagen voor praktisch-pastorale vorming. Na dit "diakenjaar" volgt de priesterwijding.

Het overige vormings- en stageprogramma is zoals in de gewone route.