46e Dies Natalis in besloten kring

Op het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen viert zowel het Grootseminarie Rolduc, als ook het Bisdom het patroonsfeest. Voor Rolduc is dit de 46e Dies Natalis. Normaal gesproken worden alle priesters van het bisdom Roermond en oud-studenten uitgenodigd om deze verjaardag samen te vieren, maar vanwege corona werd deze plechtigheid in een besloten kring gevierd. De bisschop was wel te gast, en vierde met ons de pontificale Hoogmis in de Abdijkerk. Zo konden we ook nog kort stilstaan bij de tweede verjaardag van zijn bisschopswijding. Aansluitend was er in de recreatiezaal van het seminarie een bijeenkomst met koffie en vlaai.

Vervolgens ging de seminariegemeenschap naar het Megaron voor de Sessio solemnis. Deze lezing werd door de rector van het seminarie gegeven en ging over de ''Regula Pastoralis" van de Heilige Gregorius de Grote. Dit boek is door rector Hendriks en spirituaal Hegge van het Latijn naar het Nederlands vertaald. In de presentatie heeft de rector de inhoud van dit boek en verdere verwijzingen naar het herderschap verduidelijkt

In de eetzaal van het seminarie werd genoten van een fantastisch dinerbuffet. Om 16.00 uur werden in de Abdijkerk de plechtige vespers van het Hoogfeest gezongen als sluiting van de Dies Natalis.

Ondanks dat we onze gasten zeer gemist hebben, was het toch nog een zeer geslaagde en erg mooie dag.