Adventsviering

Kort voor de kerstvakantie begon in Nederland de periode van ‘lockdown’, waardoor er vanaf woensdag 16 december geen les meer kon worden gegeven. Zoals gepland vierde de seminariegemeenschap op 17 december de Adventsviering. In diverse talen werden in de Abdijkerk hymnen en gebeden uitgesproken en gezongen: in het Nederlands, het Malayalm, het Tamil en zelfs het Duits. Aansluitend werd het Allerheiligste uitgesteld. 

Na de afloop van de Adventsviering werden de kerststal en de kerstboom in de recreatiezaal gezegend door de rector. Tijdens het gezellige samenzijn zongen seminaristen en priesters gezamenlijk adventsliederen en zelfs een enkel kerstlied.

De dag na deze Adventsviering begon de kerstvakantie, waar iedereen erg naar had uitgezien. Als de kerstvakantie voorbij is, begin januari, bevinden we ons weliswaar nog steeds in de ‘lockdown’ die maakte dat, maar dat is met de aankomende examens voor studenten geen erg groot probleem.