Aswoensdag

Op 17 februari begon de veertigdaagse vastentijd met Aswoensdag. In de pontificale heilige Mis 's avonds kwam de bisschop naar het seminarie voor het opleggen van de as. De aanhoudende coronapandamie maakte een askruisje niet mogelijk, maar heel de seminariegemeenschap ontving van de bisschop as op het hoofd als teken van boetedoening. Zo werd - uit nood geboren - het toch al krachtige teken op Aswoensdag nog meer Bijbels.