Aswoensdag

Na de carnavalsonderbreking is iedereen weer teruggekeerd naar het seminarie. Op Aswoensdag hebben we de vespers en de heilige Mis gevierd met bisschop Smeets en werd het askruisje opgelegd.

Wij zijn daarmee begonnen aan de Veertigdagentijd; een tijd van vasten, soberheid en bezinning als voorbereiding op het paasfeest.