Bezoek aan abdij Benedictusberg Mamelis

Bij het afscheid nemen van pater Matheu Wagemaker als tijdelijk docent op ons seminarie, kondigde deze aan dat hij een weerzien op de abdij wel erg leuk zou vinden. De abt nodigde ons daarop uit voor een bezoek en een barbecue samen met de kloostercommuniteit. Natuurlijk moest daarvoor het weer wel geschikt zijn, en dus besloten we om dan in de zomervakantie dit bezoek te realiseren.

Op dinsdag 25 augustus verzamelden de seminaristen en de rector zich om met de fiets naar Mamelis te gaan. Dat zijn best een aantal kilometers, in zeer heuvelachtig gebied, maar het is tevens een weg die heel wat oud-rolduciens hebben afgelegd toen ze nog naar Mamelis gingen voor lessen.

Na aankomst kregen we in twee groepen (in verband met de corona-beperkingen) een rondleiding door de abdij. We zagen daarbij heel wat plekken die gewoonlijk voor bezoekers verborgen blijven, zoals de werkplaats van broeder Leo, maar ook de huiskapel van de monniken.

De maaltijd erna getuigde van een hartelijke ontvangst. De rector bedankte vader Abt voor de verbondenheid tussen het seminarie en het klooster en deze liet op zijn beurt weten die verbondenheid net zo op prijs te stellen. 

Gelukkig konden we uiteindelijk ook weer droog het seminarie bereiken en terugkijken op een zeer geslaagd uitstapje in de vakantietijd.