Diakenwijding

Op zaterdag 31 oktober vond in de kathedraal van Roermond de diakenwijding plaats. Waar normaal gesproken alleen Danny Horsch voor het bisdom Roermond gewijd zou worden, vonden nu maar liefst zes diakenwijdingen plaats. Vanwege de Corona-crisis konden de studenten uit India en Sri Lanka niet thuis gewijd worden, maar werd deze jaargang gezamenlijk in Roermond gewijd tot diaken, op weg naar het priesterschap.

Zodoende lagen op de mat, naast Danny Horsch die voor het bisdom Roermond werd gewijd, ook John Ashirvadam en Shaiju Selestin voor het aartsbisdom Trivandrum, Austin Joseph voor het bisdom Kottar, en Nicholas Pethuru en Ranil Weerawarna voor het bisdom Batticoloa (Sri Lanka).Doordat de bisschop niet zeker wist of hij wel goed gezond was, heeft in deze gevoelige tijd de hulpbisschop, mgr. De Jong, de wijding verricht.

De plechtigheid vond in besloten kring plaats. Door middel van een 'stream' kon de wijding door iedereen via het internet bekeken worden. Hopelijk kan de priesterwijding uiteindelijk wel in hun thuis-bisdommen plaatsvinden.

De nieuwe diakens zullen op verschillende plaatsen in het bisdom werkzaam zijn. Danny gaat naar het parochiecluster rond Horst, John wordt diaken-assistent in Maastricht, waar ook Austin in andere parochies komt te werken. Shaiju is benoemd in de parochies rond Simpelveld, Nicholas in Geleen en Ranil in Sittard.