Diakenwijdingen in de zomer

Voor veruit de meeste studenten was het afgelopen zomer eindelijk weer mogelijk om naar huis te gaan tijdens de zomervakantie. Een aantal van hen ontving bij die gelegenheid de diakenwijding. Het kunnen ontvangen van dit sacrament is voor Siju, Francis en Christyraj een bijzonder moment op weg naar het priesterschap. Bij terugkomst in Nederland zullen ze in verschillende parochies in ons bisdom worden benoemd.

Voor het bisdom Kottar in Tamil Nadu (India) werd Vins Siju tot diaken gewijd op 9 juli jl. Hij is van hetzelfde bisdom als kapelaan Austin Joseph, die een aantal maanden geleden de priesterwijding ontving.

Voor het aartsbisdom Trivandrum in Kerala (India) werd op 10 augustus jl. Francis gewijd tot diaken. Kapelaans John Ashirvadam en Shaiju Selestin werden een aantal maanden geleden al voor dit bisdom tot priester gewijd.

Tenslotte ontving op zaterdag 28 augustus Christyraj de diakenwijding in Srilanka, voor het bisdom Batticaloa. Hij is van hetzelfde bisdom als kapelaans Ranil Weerawarna en Nicholas Pethuru die enkele maanden geleden tot priester werden gewijd.

Wij feliciteren deze nieuwe diakens van harte met hun wijding, en we zien er zeer naar uit dat ze binnenkort weer in ons midden zullen zijn voor de lessen van jaar VII.

Hun klasgenoten, Arulraj Mariasusai en Miguel Alberto Estrada, zullen op 30 oktober a.s. in de kathedraal van Roermond tot diaken worden gewijd.