Eerste Mis van Nicholas en Ranil

Nadat de nieuwe priesters Ranil en Nicholas weer in Nederland waren teruggekeerd, volgde ook voor hen het neomistenfeest op het seminarie: op het hoogfeest van Sint Jan op 24 juni. Hun wijding vond al eerder plaats in de bisschopskapel van hun bisschop in Sri Lanka op 31 mei jl. Toen hun medebroeders op Sacramentsdag de eerste Mis op Rolduc vierden, waren Nicholas en Ranil nog in Sri Lanka.

Om 17 uur werd de H. Mis, gecombineerd met de Vespers, gevierd in de Abdijkerk. Kapelaan Nicholas was hoofdcelebrant en kapelaan Ranil hield een mooie preek. Na de Mis volgde de plechtige Neomistenzegen voor ieder persoonlijk. Na het gezamenlijke avondeten in de eetzaal hield rector Hendriks een toespraak om de nieuwe priesters te feliciteren. Daarna ontvingen de priesters van studieprefect Rohling hun diploma van de Lateraanse Universiteit.