Gemeenschapsavond: bezoek van deken Honings

Op 10 januari 2021 ontving de seminariegemeenschap deken Jack Honings als gast in het kader van een gemeenschapsavond. Hij is deken van Schinnen en pastoor in Puth, Oirsbeek en Doenrade sinds september 2019. Hij kwam vertellen over het priesterschap, in het bijzonder over zijn weg naar het priesterschap en de ervaringen in het pastoraat. Dit jaar viert deken Honings zijn vijfentwintigjarig jubileum van zijn priesterschap.

Onze gast heeft deze zondagavond interessante verhalen met de gemeenschap meegedeeld: over zijn hobby’s zoals zingen, voetballen en Ham-radio (zendamateurs). De studenten hebben heel aandachtig geluisterd naar het gesprek met deken Honings. Er werden tijdens deze ontmoeting door de studenten heel wat vragen gesteld. Zijn aanmoedigende woorden en inspirerende verhalen hebben het tot een mooie avond gemaakt. Na afloop van deze ontmoeting heeft de deken het prentje van zijn wijding aan de studenten uitgereikt.