Gravenzegening

Op 2 november werden ook op het seminarie alle overleden gelovigen herdacht. In de Abdijkerk werd 's ochtends  een plechtige Eucharistieviering opdragen voor alle overledenen. In het bijzonder werd de Mis opgedragen voor de overleden docenten van Rolduc en de overleden weldoeners.

In de middag bracht de seminariegemeenschap een bezoek aan het kerkhof van Rolduc, waar de graven werden gezegend en bewierookt. Vanwege de regen werd na de gravenzegening de rozenkrans gebeden in de crypte van de Abdijkerk. Aansluitend, werden de Getijden voor overleden plechtige gezongen in de Abdijkerk.