Herfstuitstapje naar Den Haag

Het jaarlijkse herfstuitstapje op 13 september had een bijzondere bestemming. Al heel vroeg, klokslag 6 uur, vertrok de bus met de seminariegemeenschap van Rolduc naar de Hofstad Den Haag.

De reden van het vroege vertrek was de eer die ons te beurt was gevallen om de minister van defensie te ontmoeten. Mevrouw Ank Bijleveld ontving ons zeer hartelijk. We stonden gezamenlijk stil bij de bevrijding van Nederland, die dit jaar 75 jaar geleden begon en ook verwees ze naar enkele gezamenlijke doelstellingen van priesterstudenten en defensie.

De bijzondere ontmoetingen hielden daarmee niet op, aangezien we vervolgens opgewacht werden door kamerlid Martijn van Helvert, die ons vol enthousiasme ontving. Hij liet ons verschillende ruimtes zien van het imposante Tweede Kamer-gebouw. We konden ervaren wat het is om in de Tweede Kamer te vergaderen en hij toonde ons de Handelingenkamer en de fractiekamer van het CDA. Natuurlijk besloten we ons bezoek bij Maria in de gebedsruimte van de CDA-fractie. We baden er gezamenlijk een Weesgegroet.

Tegen de middag keerden we weer terug naar het ministerie van defensie voor een goed verzorgde lunch die ons werd aangeboden. Twee mensen vertelden ons achtereenvolgens over de geschiedenis van 100 jaar geestelijke verzorging in de krijgsmacht (Gert van der Ende) en over de ervaringen van een aalmoezenier (Frank Steijger). Zij wezen ons op het grote belang van de Dienst Geestelijke Verzorging. Tenslotte volgde nog een korte, maar interessante rondleiding op het ministerie. De 20 meter diepe bunker maakte, hoewel niet meer in gebruik, daarbij grote indruk.

Iets na 15 uur maakten we onze opwachting bij de pastorie van de Sint Jacobusparochie in Den Haag. Daar hadden we de gelegenheid om samen de Eucharistie te vieren. Na een goed gezette kop koffie, namen we afscheid van Den Haag en reisden we terug naar Rolduc. Daar kwamen we - na een geslaagd bezoek aan een wokrestaurant - om 21.30 uur weer aan.