Het werk van een edelsmid

Op 6 december 2020 heeft de seminariegemeenschap Bert Kreijen als gast ontvangen. Hij is als edelsmid in het bisdom en ver daarbuiten bekend en maakte of restaureerde vele kerkelijke objecten. Bij gelegenheid van de gemeenschapsmiddag heeft de heer Kreijen een presentatie gegeven aan de studenten en staf van het seminarie.

Eigenlijk was zijn bezoek al eerder voorzien, maar door de situatie rond Corona hebben we het bezoek aan het atelier uitgesteld. Nu er nog steeds weinig mogelijk is, besloten we dat de edelsmid naar een groot klaslokaal in het seminarie kon komen, met inachtneming van de maatregelen. Later zullen we dan nog eens het atelier bezoeken.

Bert Kreijen liet in de presentatie zien hoe het kerkelijke vaatwerk gemaakt wordt, en hij bracht verschillende gouden en zilveren voorwerpen mee. Hij maakt met name kelken, monstransen, kandelaars enz. In de kerkelijke kring wordt zijn werk zeer gewaardeerd, omdat in zijn ambacht als edelsmid het geloof een grote plaats heeft. Samen met zijn vrouw presenteerde hij heel wat werk, dat hij zelf gemaakt heeft gemaakt, evenals de instrumenten ervoor. De studenten hebben aandachtig geluisterd naar de presentatie en er werden vragen gesteld.