Levensverhaal van Edith Stein in het Duits vertaald

De heilige paus Johannes Paulus II vroeg aan de bisschoppen van heel de wereld om het getuigenis van de bloedgetuigen van de twintigste eeuw niet in vergetelheid te laten geraken. De Nederlandse bisschoppen gaven aan deze oproep gehoor. De Rolducse kerkhistorische mgr. dr. P. Hamans leidde de redactiecommissie die de martelaren van de twintigste eeuw inventariseerde. Niet minder dan 32 schrijvers vervaardigden biografieën van leken, zuster, broeders en priesters, werkzaam in de missie of in Nederland, die hun leven verloren in dienst van Jezus Christus en zijn kerk. Dit overzicht verscheen in 2008 met de titel 'Getuigen voor Christus'.

Een van de bijdragen van de Rolducse kerkhistoricus ging over de katholieke joden die samen met de in Echt levende karmelietes Edith Stein werden gearresteerd en een week later in Auschwitz werden vermoord. Het bijzondere van deze groep katholieke joden is, dat zij allen werden opgepakt en vermoord uit wraak van de bezetter op de katholieke bisschoppen. Deze hadden met protestantse kerkelijke gemeenschappen in een herderlijke brief van 26 juli 1942 geprotesteerd tegen de gevangenname en wegvoering van joden die midden juli 1942 was begonnen. Een week na het protest van de kerkelijke leiders werden meer dan 400 katholieke joden gearresteerd. Van dezen werden er waarschijnlijk 112 in Auschwitz-Birkenau vermoord.

Het boek bevat een lijst van 82 katholieke joden van wie de naam bekend is. Van 28 werd een biografie opgenomen. Behalve een levensbeschrijving van Edith Stein en haar zus Rosa, leest men het verhaal van de 27-jarige zuster Maria Aloysia Löwenfels uit Geleen. Haar zaligverklaring wordt voorbereid. Verder de familie Löb en de familie van de toen bekende schrijver van streekromans, Herman de Man. De jongste van de 112 vermoorden was nog geen vijf maanden oud en de oudste was bijna 61 jaar. 

Dit schokkende verhaal over de wegvoering en moord op de katholieke joden werd later ook apart uitgegeven. In 2010 verscheen een Amerikaanse editie bij Ignatius-Press in San Francisco. Afgelopen maandag zag in Aken een Duitse editie het licht. Deze versie is aanzienlijk uitgebreid aan de hand van bronnen en nieuwe literatuur. Kardinaal-aartsbisschop Reiner-Maria Woelki van Keulen schreef een aanbevelend voorwoord. 

De Duitse titel luidt: 'Die heilige Edith Stein und ihre Leidensgenossen auf dem Weg nach Auschwitz' (Bernardus-Verlag, ISBN-10: 3-8107-0346-X of ISBN-13: 978-3-8107-0346-0). De tekst werd vertaald door dr. Pawel Nadzieja.