Neomistenfeest en diplomauitreiking

Het is alweer een paar maanden geleden dat de laatste studenten van het vorige studiejaar tot priester werden gewijd. Boby Thomas en Robin Thomas werden in januari 2020 tot priester gewijd, Pawel Zelazny werd in de kathedraal van Roermond tot priester gewijd op 6 juni 2020. Taison Titus kon uiteindelijk gewijd worden op 17 juni 2020. Deze laatste was nog niet in de gelegenheid om ook in het seminarie van Rolduc zijn eerste heilige Mis te vieren. Door de tweede golf van de corona-pandemie bleef dit feest uit. Uiteindelijk kon het dan toch plaatsvinden op donderdag 19 november in besloten kring.

Samen met Boby en Robin kwam Taison naar Rolduc in de avond om samen met de gemeenschap Eucharistie te vieren. Geflankeerd door zijn jaargenoten uit India, was hij hoofdcelebrant en hield hij de preek. Aan het einde van de H. Mis gaf hij aan eenieder de neomisten-zegen.

Wat nog belangrijk was op deze dag, was de uitreiking van het diploma, dat de neomisten aan het einde van hun studie kregen. Zij behaalden het baccalaureaat aan de universiteit van Lateraan te Rome. Ook ontvingen ze van de rector een geschenk als herinnering aan Rolduc. De avond werd met een gezellig samenzijn met koffie en vlaai nog even voortgezet.