Ontmoeting met paters Montfortanen

Regelmatig mogen wij als seminariegemeenschap diverse gasten verwelkomen om ons te vertellen over de bijzondere werkzaamheden die zij in en om het bisdom uitvoeren. Op zondag 3 april jl. mochten wij pastoor Dölle en zijn twee kapelaans, pater Charles en pater Stephan welkom heten op het seminarie. De kapelaans zijn paters Montfortanen, beiden afkomstig uit Indonesië.

Het gezelschap kwam de seminariegemeenschap vertellen over hun werkzaamheden in hun parochies, die betrekking hebben op het aantrekken van jonge mensen naar de kerk. Uitvoerig werd er gesproken over hun plannen en op een prikkelende manier werd de gemeenschap uitgedaagd om van gedachten te wisselen over dit onderwerp. Wat de kapelaans nu doen in hun parochies is immers het voorland van de seminaristen. Er werd veel gelachen en op een prettige en informele manier werd er gebrainstormd over mogelijke manieren om meer jongeren in de kerk te krijgen. In één avond is het natuurlijk absoluut onmogelijk om alles omtrent dat onderwerp met elkaar te bespreken, maar het was desalniettemin een zeer geslaagde avond!

Tekst: JdM