Overlijden pater Gerard Wilkens SJ

Op woensdag 20 januari 2021 overleed oud-spirituaal Gerard Wilkens SJ in Nijmegen aan de gevolgen van een corona-besmetting. Hij werd 80 jaar oud. Dit overlijden volgt precies een week na de uitvaart van pater Haye van der Meer SJ. Het is het volgende grote verlies in korte tijd, nu van iemand die zich ook tot het laatste moment nog actief voor het seminarie heeft ingezet: afgelopen september gaf pater Wilkens nog de seminarie-retraite van het Grootseminarie Rolduc.

Pater Wilkens bruiste van energie. Hij herinnerde de rector er kort voor Kerstmis nog aan, dat hij heel graag bereid zou zijn om af en toe een stille dag of retraite te verzorgen. Ook op de dag van de begrafenis van zijn medebroeder, een week geleden, liet hij telefonisch nog weten dat hij nu toch wel weer nagenoeg gezond was. Door een terugval, kwam hij alsnog in het ziekenhuis terecht, waar hij uiteindelijk overleed. Velen kennen pater Wilkens als een hartelijke en heel actieve pater, met een grote wijsheid in de gesprekken. Hij maakte altijd onmiddellijk tijd voor wie hem wilde spreken en gaf blijk van een sterke wil om mensen geestelijk op het juiste pad te houden en mensen bij elkaar te brengen, waar dat nodig bleek.

Vanaf 1982 was pater Wilkens spirituaal op Rolduc, samen met pater Penning de Vries. Na diens overlijden in 1995, bleef pater Wilkens de spirituaal. Hij vervulde die taak met groot enthousiasme tot 2012, toen B. Hegge deze taak van hem overnam. Hij bleef echter wel op Rolduc wonen als sprituaal van het Theologisch Instituut Rolduc, als begeleider van de Maria Mater-kring, van de Kleine Kring van echtgenotes van diakens en als geestelijk leidsman van talloze mensen die hem nog kwamen bezoeken. Vooral zijn grote beschikbaarheid zullen bij velen blijvend in herinnering blijven.

In 2015 verliet hij uiteindelijk Rolduc om naar de gemeenschap van Jezuïeten in Delft te verhuizen. In 2017 ging hij tenslotte naar Aqua Viva in Nijmegen, waar hij sindsdien woonde. Van daaruit bleef hij nog vele retraites geven en mensen bezoeken.

Op woensdag 27 januari werd hij begraven in Nijmegen, in aanwezigheid van onder andere de bisschoppen Smeets, Hendriks en Liesen en ook de rector van het seminarie kon erbij aanwezig zijn. Op donderdag 28 januari werd in het Grootseminarie Rolduc een plechtige Requiemmis voor pater Wilkens gehouden.

Moge de goede God hem nu opnemen in Zijn heerlijkheid.